De toekomst van auto inductieladen

De toekomst van auto inductieladen

 

 

De toekomst van auto inductieladen lijkt veelbelovend te zijn. De behoefte om makkelijker, sneller en toegankelijker te kunnen opladen neemt toe nu steeds meer overgegaan wordt op elektrische auto’s. Inductieladen maakt gebruik van een elektromagnetisch veld om stroom over te dragen naar een voertuig, in plaats van
een fysieke connector. Dit biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditioneel opladen met een kabel, de laadpaal dus.
Ten eerste kan inductieladen op termijn veel gemakkelijker en sneller worden. Er is geen kabel nodig om aan te sluiten, wat betekent dat er geen risico is op
beschadiging van de connector of het risico dat de kabel losraakt tijdens het opladen. Dit laatste moet weg omdat het juist nog heel veel extra vermogen kost!

Ten tweede zou inductieladen veiliger kunnen worden dan laadpalen, iets waarvoor momenteel nog veel onderzoek wordt verricht.
Het voordeel is namelijk dat er geen fysieke verbinding is waardoor er ook minder risico bestaat op elektrische schokken. Er zijn geen bewegende onderdelen die kunnen slijten of breken.

Toch is er nog veel ontwikkeling en onderzoek nodig op dit gebied, omdat er volledige bescherming moet komen voor de vrijgekomen warmte en straling. Er moet
een veiligheid ingebouwd voor het geval mensen in dezelfde ruimte zijn. Of als er een dier over de inductieplaat zou lopen. Aangezien je met magneetspoelen werkt
kan dit extra risico geven voor mensen met een pace-maker. Dit moet natuurlijk volledig veilig worden.

Inductieladen kan dus in de toekomst zeker voordelen gaan bieden ten opzichte van traditioneel opladen met een kabel, zoals gemak en veiligheid. We verwachten dat inductieladen in de toekomst steeds populairder zal worden en een belangrijke rol zal spelen in de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

Op dit moment is het echter nog zo dat de mogelijke voordelen niet volledig uit ontwikkeld zijn en het prijstechnisch nog niet gunstig is. Zeker wanneer je praat over
dynamisch inductieladen (dus de infrastructuur erop aanpassen) is dat nog een brug te ver.
In Zweden wordt er wel een proef mee gedaan, die vanaf nu nog twee jaar duurt. Bij statisch inductieladen, dus thuis of bijvoorbeeld bij een kantoor, kunnen de kosten veel minder hoog zijn en dus veel interessanter om te gaan toepassen. Toch zal het nog even duren voordat deze mogelijkheid een realiteit is, hoewel verschillende auto’s er al op voorbereid worden.

Er zijn een aantal technologische ontwikkelingen die bijdragen aan de groei van inductieladen. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de groeiende
beschikbaarheid van oplaadstations voor inductieladen. Deze oplaadstations zijn momenteel beschikbaar in verschillende vormen, zoals openbare oplaadstations,
privé-oplader voor thuisgebruik en oplaadstations voor bedrijven en parkeergarages. Ook de groei van de elektrische voertuigen (EV’s) zal bijdragen aan de groei van inductieladen. Aangezien de verkoop van EV’s stijgt, zal de vraag naar oplaadmogelijkheden ook toenemen. Dit zal leiden tot een grotere investering in
inductieladen, waardoor de technologie nog verder zal ontwikkelen en het aantal oplaadstations zal toenemen.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de groei van de capaciteit van de batterijen van EV’s. Dankzij de ontwikkelingen in batterijtechnologie zullen EV&;s in staat zijn om sneller op te laden en een grotere afstand af te leggen tussen oplaadbeurten. Dit zal het gebruik van EV’s verder vergemakkelijken en inductieladen als een
aantrekkelijke optie voor opladen maken.

Tot slot:de overheid speelt een belangrijke rol in de groei van inductieladen door middel van fiscale incentives en subsidies voor de aanschaf van elektrische
voertuigen en de bouw van oplaadstations. Dit zal bijdragen aan de groei van de aanschaf van elektrische voertuigen en daarmee ook aan de groei van inductieladen. In samenvatting: de toekomst van auto inductieladen lijkt zeer veelbelovend te zijn dankzij de groeiende beschikbaarheid van oplaadstations, groei van elektrische voertuigen, groeiende capaciteit van batterijen en de ondersteuning van overheid. We verwachten dat deze technologie steeds meer mainstream zal worden in de komende jaren. auto inductieladen

 

de-toekomst-van-auto-inductieladen